Priser 

 

Vaksinasjon   700,- 


Vaksine neste dyr  600,- 


ID-merking   912- 


ID-merking tillegg til annet     788,- 


Konsultasjon inntil 15 min  780,- 


Konsultasjon 15-30 min    1300,- 


HD-røntgen     2050,- 


HD og AD-røntgen  2475,- 


Kastrering av hannkatt  1080,- 


Kastrering hannkanin    1700,- 


Kastrering/sterilisering hunnkatt   2080,- 


Kastrering/sterilisering av hunnkanin   2550,- 


Pakkepris kastrering/ID + en vaksine hannkatt    2227,- 


Pakkepris kastrering/ID + en vaksine hunnkatt    3092,- 


Røntgen drektighet    975,- 


Tannsteinfjerning katt     1480,- 

 

Tannsteinfjerning hund    1900,-