Priser 

 

Vaksinasjon   675,- 


Vaksine neste dyr  575,- 


ID-merking   825,- 


ID-merking tillegg til annet     700,- 


Konsultasjon inntil 15 min  750,- 


Konsultasjon 15-30 min    1250,- 


HD-røntgen     1925,- 


HD og AD-røntgen  2350,- 


Kastrering av hannkatt  1030,- 


Kastrering hannkanin    1450,- 


Kastrering/sterilisering hunnkatt   2000,- 


Kastrering/sterilisering av hunnkanin   2350,- 


Pakkepris kastrering/ID + en vaksine hannkatt    2099,- 


Pakkepris kastrering/ID + en vaksine hunnkatt    2852,- 


Røntgen drektighet    925,- 


Tannsteinfjerning katt     1420,-