Tannbehandling 


All tannbehandling foregår under narkose. Det blir først foretatt en generell helseundersøkelse. Deretter gis det en beroligende sprøyte. Vi legger inn venekateter, der narkose og intravenøs væskebehandling gis. Hver tann blir undersøkt med sonde og dybdemåler for tannkjøttlommer, og det lages et tannskjema over ditt dyrs tenner. Det tas tannstein med ultralyd-scaler, og for å hindre at plakk fester seg så fort igjen, blir tennene maskinpolert. Dersom det er avvik på undersøkelsen, vil det bli tatt tannrøntgen med digitalrøntgen. Etter vurdering av bildene, vil man se om det er behov for tanntrekk. Tannarbeid og tanntrekk er tidkrevende, så det vil derfor settes opp prisoverslag og ny time dersom man ved undersøkelsen avdekker funn som gjør at tenner bør trekkes.  

Ved behov for rotfylling eller regulering vil vi henvise til klinikker med spesialkompetanse.